* Bild zum Vergrößern anklicken

Salix caprea L. 1753

Deutscher Name: Sal-Weide

Gattung: Salix (Weide)

Fundort: Georgien, Gr.Kaukasus, StepantsmindaH = 1957m

Funddatum: 23.06.2014


Befallener Pflanzenteil: Blatt

Gallenerzeuger: Iteomyia capreae (Winnertz)

Erzeugergruppe: (Dipt.) Gallmücke